VLAVI SWE FÖRETAGSFILIAL
Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg, SVERIGE
För företag

VLAVI är en internationell koncern av industriella företag baserade i Lettland. Under de senaste 12 åren har VLAVI varit delaktiga i leveransen av högkvalitativ utrustning från ledande internationella tillverkare till projekt inom bygg- och konstruktion, reparation samt underhåll av järnvägar. VLAVI har också hyrts in för färdigställandet av flera industriprojekt som inkluderat montering och nedmontering. 

VLAVI erbjuder högkvalitativ personaluthyrning till kunder i Skandinavien och andra europeiska länder.
Idag arbetar våra högkvalificerade specialister inom tillverknings-, teknik-, bygg- och konstruktions-, vindkrafts-, järnvägs-, oljeplattformskonstruktions- och varvsindustrin.


Vi förser våra kunder med högkvalitativa svetsare, certifierade i MMA, MIG/MAG och TIG (en eller flera svetsmetoder enligt förfrågan). Våra svetsare har kompetens att utföra arbeten i materialgrupperna FM1, FM2, FM3, FM4, FM5. Vi förser även våra kunder med professionella montörer, rörmontörer och industrimålare från vår breda personalpool.


Telefonnumer
+371 67 61 11 42
Svetsare
Rörmontörer
Montörer